Verksmhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen i Sörbygge Betesförening har under året bestått av Anna-Maja Roos, ordförande, Carina Waxell, kassör samt ledamöterna, Camilla Börjes, Marianne Hasgörs, Gunnar Klockar, Lars-Erik Klockar och Jan Karlsson. Suppleanter har varit Lars Haga och Magnus Werkmästar.

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda styrelsemöten. Antalet medlemsadresser är 50 st.

Före årsmötet, som hölls den 9 mars 2008, inbjöds ägare till betesdjur inom området till ett möte för planering av sommarens bete. I enlighet med djurägarnas önskemål och tillgång till betesmarker gjordes en plan över vilka djur som skulle beta i vilka hagar och under vilken tid under sommaren 2008.

Den 8 juni fick vi besök av Tängerdalens fårförening som ville informera sig om verksamheten i Sörbygge Betesförening. Anna-Maja Roos och Lars-Erik Klockar tog emot besökarna och guidade runt i hagarna. Besöket avslutades med en samling där idéer och erfarenheter kring djur och landskapsvård diskuterades.

Den 6 augusti 2008 hölls ett möte i Utanåkers Bystuga, på initiativ av Betesföreningen i samarbete med Utanåkers by, för att diskutera idéer kring frågan att hålla landskapet öppet i Sörbygge-byarna. På träffen deltogrepresentanter från byarna Utanåker, Västgärde, Söderås och Västergrav samt fyra tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Rättviks kommun. Följande frågor diskuterades. Vision om landskapets utformning i framtiden, markanvändningsplaner, markägarnas delaktighet, vad behöver göras, ekonomi och ansvar samt handlingsplan.

Den 23 september deltog ordföranden i ett möte med Rättviks kommun där Naturbruksgymnasiets ökade behov av betesmarker och samarbetet med Betesföreningen diskuterades.

Den 9 oktober inbjöd Betesföreningen i samarbete med Rättviks kommun till ett markanvändningsmöte i Utanåkers bystuga. Till mötet kom 45 bybor från Sörbygge-byarna. Mötet annonserades i Rättviks Nytt. Under mötet informerades om hur man gör en markanvändningsplan och vilken möjlighet som finns att få hjälp från kommunen samt utlovades också ett penningbidrag från kommunen till byn när planen är klar. Markanvändningsplanen är ett bra underlag för diskussion i byarna kring frågan att hålla landskapet öppet i markerna inom och kring byn.

Antalet betande djur har minskat under året i Sörbygge-området vilket innebär att betestrycket varit alltför dåligt i de hagar som Betesföreningen förfogar över. Det får till följd att hagarna växer igen och att renoveringsinsatser behöver göras för att rädda kvaliteten på betena för framtiden. Betesföreningen ser positivt på utökningen av antalet nötdjur på Naturbruksgymnasiet och ser fram mot ett framgångsrikt samarbete med skolan för att öka antalet betande djur i Sörbygge-området.

HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me