Verksamhetsberättelse 2008
Verksmhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011

 

Verksamhetsberättelse 2011
 
Styrelsen i Sörbygge Betesförening har under året bestått av ordförande Anna-Maja Roos, sekreterare Berit Kallur Klockarås, kassör Anders Östman, ledamöterna Gunnar Klockar, Lars-Erik Klockar, Elof Hurtig, Peter Funk och suppleanterna Magnus Göras och Camilla Börjes.
 
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 20 mars 2011.
Föreningen har 42 familjemedlemskap, 6 enskilda medlemskap samt 1 företagsmedlemskap.
Sörbygge Betesförening är medlem i Siljan Turism.

Under året har styrelsen diskuterat föreningens framtida inriktning och byarnas representation i styrelsen och planerat att i början av 2012 skicka ett brev till byamännen angående Sörbygge byarnas engagemang och medlemskap i Betesföreningen.

Styrelsen diskuterar på varje styrelsemöte vad man kan göra för att öka antalet medlemmar.
Styrelsen följer upp kontakter och frågor från bybor m fl angående betesmarker inom Sörbygge området.
 
Aktiviteter under året:
110320      Årsmöte och information om arrendeavtal, Utanåkers
                  bystuga. Ca 25 personer deltog. Som gästföreläsare hade vi
                  bjudit in Per Nilsson, arrendeombudsman på LRF-konsult i
                  Västerås , för att informera och svara på frågor om frågor 
                   kring arrendeavtal.
                            
Under året har styrelsen, i enlighet med vårt mål och i samarbete med Per Nilsson, tagit fram arrende- och brukaravtal. Avtalen går att hitta på hemsidan www.sorbyggebetesforening.se eller kan fås genom någon av styrelseledamöterna.
 
110604        Föreningen arrangerade ett studiebesök i Övre Gärdsjö
                    på gården hos Sune och Ingrid Bergman för att titta på ett
                    djurtält efter en modell från Inkaindianerna i Mexico. 
                    Därefter besöktes Vikingahuset i Stornäset. 16 personer 
                    deltog på utflykten.
 
111122        Ordföranden Anna-Maja Roos och kassören Anders Östman
                    deltog i en träff på Stiftsgården i Rättvik angående
                    Betesdjursuthyrning. Arrangörer av träffen var Länsstyrelsen
                    i samarbete med Maskinringen i Dalarna, Fåravelsföreningen
                    Dalarna och Dala Gävle Köttklubb. Syftet är att finna
                    organiserade former för att kunna ge service till markägare
                    som vill ha betesdjur på sina betesmarker.

 
Föreningen har varit verksam i 12 år. Mycket har hänt under dessa år. Frågan om ett öppet landskap känns idag ännu mer aktuell än när vi startade föreningen.  Därför anser vi i styrelsen att Betesföreningen har en viktig funktion att fylla.
HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me