Verksamhetsberättelse 2008
Verksmhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010

 
Styrelsen i Sörbygge Betesförening har under året bestått av ordförande Anna-Maja Roos, sekreterare Berit Kallur Klockarås, kassör Anders Östman, ledamöterna Gunnar Klockar, Lars-Erik Klockar, Lars Haga, Peter Funk och suppleanterna Magnus Göras och Camilla Börjes.
 
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 21 mars 2010.
Under året har styrelsen, tillsammans med byamännen och föreningens kontaktpersoner i byarna, diskuterat föreningens framtida inriktning och byarnas representation i styrelsen
 
Föreningen har 28 familjemedlemskap, 7 enskilda medlemskap samt 1 bymedlemskap, vilket är mindre än hälften mot vad det var när föreningen startade. Styrelsen har diskuterat vad man kan göra för att öka antalet medlemmar.
 
Aktiviteter under året:
100127               Rättviks Byaråds ordförande Elof Hurtig informerade
                           styrelsen om byarådets arbete.
 
100525               Träff med kommunen om betesmarken i Sörbygge.
                            Kontakter med djurägare om betesdjur i hagarna.
 
100603               Informations- och diskussionsmöte i Utanåkers bystuga
                           för bybor kring upplåtelse av odlings- och betesmark
                           Sörbygge. Annsofi Collin från LRF:s region i Sandviken
                           deltog som expert och svarade på frågor. Under mötet
                           uttrycktes önskemål att styrelsen påbörjar arbetet med
                           att ta fram ett förslag till mall för ett arrendeavtal som
                           kan förmedlas till Sörbygge-bor. 
 
101002               Hagen vid Borgladan har minskats till hälften i enlighet
                           med en markägares önskemål. Stängslet flyttades till en
                           ny sträckning i hagen.
 
Ersättning för stängsel
Rättviks kommun har övertagit ansvaret för drift och skötsel av hagarna
-          Energiskogen/Bäckalgera
-          Utby Fotbollsplan
-          Utby Långlindan
-          Utby Söder Långlindan
 
I samband med detta har Sörbygge Betesförening fått ersättning från kommunen för av föreningen uppsatt stängsel med 16 125 kronor .
 
Föreningen har, efter mötet den 3 juni, haft fortsatt kontakt med LRF
och diskuterat ett förslag till avtal mellan markägare och brukare.
HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me