Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012
Verksmhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009

 
Styrelsen i Sörbygge Betesförening har under året bestått av Anna-Maja Roos, ordförande, Berit Klockarås, sekreterare, Carina Waxell, kassör samt ledamöterna Gunnar Klockar, Lars-Erik Klockar, Lars Haga och Peter Funck. Suppleanter har varit Camilla Börjes och Magnus Göras.
 
Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 29 mars.
Antalet medlemsadresser är 47 st varav 35 st är familjemedlemskap. Medlemsavgift à 1000 kr har inkommit från Västgärde by och från företaget Masterveil AB i Östergrav.
 
Aktiviteter under året:
21 mars              17 st bybor från Sörbygge deltog i en studieresa till Tängerdalens Fårförening i 
                           Yttertänger utanför Falun för att få inspiration och få information om deras
                           verksamhet.
29 mars               10-års jubileum - Årsmöte i Söderås byskola
                Föredrag av Gunder Eriksson från Mora med temat 
                Masen - Maten och Miljön – Lokalt producerad mat som värnar miljön,
                öppet landskap och tillväxt i Dalarna
 
I enlighet med djurägarnas önskemål och tillgång till betesmarker gjordes en plan över vilka djur som skulle beta i vilka hagar och under vilken tid under sommaren 2009.
 
Ordföranden deltog på ett informationsmöte i Orsa om Åre Fjällbete och på ett möte på Närvik om Naturbeteskött.
 
Under året har styrelsen haft kontakter med Tängerdalens Fårförening, norr om Falun, för att utbyta erfarenheter och idéer kring gemensam djurhållning för att hålla landskapet öppet.
 
Föreningen deltog i ett möte i Utanåkers bystuga den 25 maj 2009 för att diskutera föreningssamverkan i Sörbygge området. För närvarande finns det i Sörbygge-området 17 föreningar och 3 nätverk.!!
 
Styrelsen har deltagit i diskussioner om att starta en Fårförening i Utanåker för att få fler betesdjur i Utanåkershagen och deltog också på ett möte med bybor den 4 juni 2009 i Utanåkers bystuga.
 
Föreningen har också deltagit i diskussioner om möjligheten att utnyttja Slaktladan i Söderås för slakt av egna betesdjur.
 
Styrelsen har under året haft kontakter med Rättviks kommun angående deras behov av betesmark för den nya besättningen av kor. Vi är mycket positiva till att kommunen och Naturbruksgymnasiet tar över en stor del av de hagar som Betesföreningen gjort i ordning och försökt att skaffa betesdjur till. Samtidigt uppstår en fråga om Betesföreningens framtida verksamhet och om det finns ett behov av denna förening längre. Frågan har diskuterats i styrelsen och kommer att diskuteras på kommande årsmöte och med medlemmar och bybor under 2010.
HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me