Verksamhetsberättelse 2008
Verksmhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012

 Verksamhetsberättelse 2012

 
Styrelsen i Sörbygge Betesförening har under året bestått av ordförande Anna-Maja Roos, sekreterare Berit Kallur Klockarås, kassör Anders Östman, ledamöterna Gunnar Klockar, Stig Steenberg, Elof Hurtig, Peter Funk och suppleanterna Magnus Göras och Bengt Udd.
 
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet hölls den 18 mars 2012 där, utöver årsmötesförhandlingarna, också fanns en programpunkt med information och diskussion om kommunens Återtagsprojekt med markfrågor.
 
Antalet medlemskap har ökat under 2012 och uppgick i slutet av året till 63 st, en ökning med 21 st. 3 st byar är medlemmar i föreningen.

Sörbygge Betesförening är medlem i Siljan Turism.
 
Aktiviteter under 2012
 
Träffar med djurägare för att diskutera gemensamma frågor kring djurhållning, bete mm.
120607          Samling hos Gunnar Klockar i Utanåker för en första träff.
 
121126          Träff i Utanåkers bystuga. Deltagare var 12 bybor från Södra Rättviks byar, som har betesdjur och 2 bybor som hyr ut
                     stall till djurägare. Det bjöds på god smörgåstårta och alla kom till tals. De flesta djurägare har tillräckligt med bete. 
                     Två hästägare anmälde behov av mer bete. Det största problemet för djurägare    är fukten, blöta marker i hagar och 
                      på åkrar.
 
                      Följande problem/förslag noterades som framkom i samtalet:
·         Dålig vattenavrinning
·         Dikesrensning behövs
·         Trummor för övergång för djuren
·         Betesputsning / röjning
·         Bäck ett bra exempel på åtgärder för att hugga ur och öppna upp marker
·         Kontinuitet är viktigt
·         Kalla till en ny träff i samband med årsmötet söndagen den 17 mars 2013
 
En ungefärlig siffra på antalet betande djur i Sörbygge-området är:
-          Får       154 st
-          Hästar   16 st
-          Kor       16 st

Hagen vid Sommargården har åtgärdats under 2012. Stängsel har flyttats och röjning har skett i hagen.
 
Kommunsafari 3 juni 2012
Lions arrangerar varje år i samarbete med Rättviks kommun en utflykt för nyinflyttade för att visa upp bygder och verksamheter i Rättviks kommun. 2012 gick utflykten till Södra Rättvik och Sörbygge Betesförening medverkade med information om föreningens verksamhet och deltog också på ett studiebesök hos Christer Holén i Mårtanberg, som visade sin fårskötsel och berättade om sina vallhundar och vallhundskurser.
 
Familjeaktivitet, 1 juli 2012, Utby
Att klappa djur, provsitta stora traktorer, besöka en vacker trädgård, titta på marker som röjts för vallodling, höra berättelsen om ladugården mitt i byn och därtill bjudas på korv och läsk - det var vad deltagarna bjöds på när Sörbygge Betesförening och Utby Samhällighetsförening bjöd in till en familjedag i söndags.
 
Det var första gången som Betesföreningen bjöd in till en familjedag av det här slaget och i samarbete med en av byarna i södra Rättvik. Arrangemanget blev mycket uppskattat och föreningen planerar att upprepa aktiviteten nästa år.
 
-          Det är viktigt att uppmärksamma sambandet mellan öppna landskap och betande djur säger Anna-Maja Roos, ordförande i Sörbygge Betesförening och Elof Hurtig, byaman i Utby.
 
      
Ca 50 personer, varav många barnfamiljer, samlades vid majstången i Utby för information om dagens aktiviteter. Programmet pågick mellan kl 12 – 15 och började i ett härligt sommarväder. Deltagarna njöt av att gå runt i byn för att besöka gårdar, där de boende familjerna tog emot och informerade om sina verksamheter. Det var spännande för barnen att klappa djuren och få prova att sitta i stora traktorer.
 
Med Sörbygge Betesförenings verksamhet och aktiviteter hoppas vi väcka intresse och förståelse för hur viktigt det är att vi månar om och visar vår uppskattning för de som bidrar med betesdjur och betesmarker och på annat sätt hjälper till att förhindra att landskapet förbuskas och växer igen.
 
 
Styrelsen

 

HemMedlemmarStyrelsenBakgrundAktiviteterStadgarHagar/BetesdjurAbout Me